Woordwerken

Over woordenschat-activiteiten van Anne Vermeer

Wat zoekt u?
* Onderzoeksbeschrijvingen : (Lexicon, Woordverwerving, Taaltoetsing)
* Schrooten & Vermeer (1994): Tekstgedeelte (pag.1-42), Alfabetische woordenlijst in Word (pag.43-362)
* Aflopende-frequentielijst (obv geo gem) (ZIP-file)
* Superhandige interfacetool om direct met de woordenlijst van Schrooten & Vermeer te werken: LexicALL (met dank aan Marielle Lange)
* Woordenmeter MLR (bepaal hiermee de moeilijkheidsgraad van teksten voor kinderen, het geeft ook indicatie van de woordvoorraad obv spontane taaldata van kinderen. Is gebaseerd op Schrooten & Vermeer)

artikelen mbt woordenschatonderwijs:
* VdGuchte & Vermeer (2003). Een passende woordkeus: het kiezen van woorden voor woordenschatlessen TTwiA 69, 9-23. (PDF)
* VdGuchte & Vermeer (2004). Woorden vangen: woordenschatonderwijs met de computer. In: R. Aarts, P. Broeder & A. Maljers (red.), Jong geleerd is oud gedaan. Talen leren in het basisonderwijs (pp. 165-174). Europees Platform, Den Haag. (PDF)
* VdRhoer & Vermeer (2005). Woordenschatonderwijs en hiļæ½rarchische relaties. TTwiA 73, 99-110. (PDF)
* Haest & Vermeer (2005). Brede en diepe woordkennis, vaktaal en tekstbegrip. TTwiA 74, 45-58. (PDF)
* Vermeer 2006 WAP: Impliciet of expliciet woordenschatonderwijs bij eerste- en tweede-taalleerders: hoe NT2 de weg moet blijven wijzen in taalonderwijsland. In J. Coenen & M. Hoefnagel (red.). NT2 revisited. 25 jaar Nederlands als tweede taal: de stand van zaken. Amsterdam: Werkverband Amsterdamse Psycholinguisten (cdrom), 2006. (PDF).
* zie ook: Vermeer (2007). Expliciet onderwijzen: dat is pas lang leve leren. Van Horen Zeggen, 48, 4, 10-18.

Leermiddelen:
Computerprogramma Woordenschat Taal/Lezen groep 4-8 (online rondleiding taal/lezen)
Woorden Vangen (softwarepakket voor woordenschatontwikkeling groep 1 en 2, uitverkocht)

terug naar beginpagina Anne Vermeer

info? anne.r.vermeer@gmail.com