Faculteit der Letteren - Anne Vermeer
Publicaties (1986-1996)

Boeken Wetenschappelijke artikelen Vakpublicaties Leermiddelen
Publicaties vanaf 1996

terug naar Anne Vermeer

Boeken

Appel, R. & A. Vermeer, Woordenschat en taalonderwijs aan allochtone leerlingen, Tilburg:Tilburg University Press (Studies in Meertaligheid 9), 1997 (ISBN 90 361 9897 6).
(te bestellen bij anne.vermeer@uvt.nl)

Verhoeven, L. & A. Vermeer, Taalvaardigheid in de bovenbouw, Nederlands van autochtone en allochtone leerlingen in het basis- en mlk-onderwijs, Tilburg: TUP (Studies in Meertaligheid 7), 1996, 1-226 (ISBN 90 361 9666 3).(uitverkocht)

Appel, R., F. Kuiken & A. Vermeer (red.), Nederlands als tweede taal in het basisonderwijs. Amsterdam: Meulenhoff, 1995 (ISBN 90 280 1782 8).

Appel, R. & A. Vermeer. Tweede-taalverwerving en tweede-taalonderwijs. Coutinho, Muiderberg, 1994, 1-274. (ISBN 90 6283 952 5)

Schrooten, W. & A. Vermeer, Woorden in het basisonderwijs. 15.000 woorden aangeboden aan leerlingen. TUP (Studies in meertaligheid 6), Tilburg, 1994, 1-362. (ISBN 90 361 9734 1)
Dit boek is uitverkocht. Voor de tekst van de handleiding: klik hier; voor de files met woordenlijsten: neem contact op met anne.vermeer@uvt.nl.

Mooren, P., A. Vermeer & H. Verschuren (red.), De verborgen plaats van kinderliteratuur op school, NBLC, Den Haag, 1991, 1-120 (ISBN 90 6252 563 6).

Verhoeven, L., en A. Vermeer, Diagnose van kindertaal. Nederlandse taalvaardigheid van autochtone en allochtone kinderen, Tilburg, Zwijsen, 1989, 1-207 (ISBN 9027613826). (uitverkocht)

Coenen, M. & A. Vermeer, Nederlandse Woordenschat Allochtone Kinderen, Zwijsen, Tilburg, 1988, 1-259 (ISBN 90.276.1197.1).(uitverkocht)

Dietvorst, C., C. van de Guchte, K. Sietaram & A. Vermeer (red.), Handboek Intercultureel Onderwijs. Samsom, Alphen a/d Rijn, 1986-1990, 1-1200. (ISBN 90 6500 707 5).

Vermeer, A., Tempo en struktuur van tweede taalverwerving bij Turkse en Marokkaanse kinderen. Proefschrift KUB, Tilburg, 1986, IX + 182 p.

terug naar Anne Vermeer

Wetenschappelijke artikelen
1996
Appel, R. & A. Vermeer, Van oude methodes en verschillen die nog niet voorbij zijn: over NT1 en NT2 in het basisonderwijs, in S. Kroon & T. Vallen (eds.), Het verschil voorbij. Onderwijs Nederlands als eerste en tweede taal in Nederland en Vlaanderen, 's-Gravenhage, Sdu/Taalunie (Voorzetten 51), 1996, 79-92.

Appel, R. & A. Vermeer, Uitbreiding van de Nederlandse woordenschat van allochtone kinderen in het basisonderwijs. Ped. Studi�n 73, 2 (1996), 82-92.

1995
Vermeer, A., Language acquisition and literacy development within the extended schoolday, in R. Suvaal (ed.), Verlengde schooldag: report of the invitational conference Extended Schoolday, Maastricht. Utrecht: NIZW, 1995: 16-18.

Verhoeven, L. & A. Vermeer, Het meten van communicatieve competentie. Grammaticale, pragmatische en sociale vaardigheden van autochtone en allochtone leerlingen in de bovenbouw van het basisonderwijs, in E. Huls & J. Klatter-Folmer (red.), Artikelen van de 2e Sociolingustische conferentie, Delft: Eburon, 1995, p.623-636.

1994
Appel, R. & A. Vermeer, Met prentenboeken meer woordenschat, in P. Mooren & H. van Lierop (red.), De kunst van het lezen, NBLC, Den Haag, 1994, 157-172.

1993
Appel, R. & A. Vermeer, Trying to bridge the gap. Second language vocabulary instruction for minority children, in Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen 46/47, 1993: 9-16

Appel, R. & A. Vermeer, Uitbreiding van lexicale vaardigheid in een tweede taal in C. Blankenstijn & A. Scheper (red.), Taalvaardigheid. Dordrecht, ICG-publications (WAP publicatie 2), 1993: 111-126.

1992
Guchte, C. van de & A. Vermeer, Afwijkende taalverwerving? Over de enorme kloof tussen receptie en produktie in de vroegtalige fase van Niko in Gramma/TTT 1, 1992, 3, 225-227.

Hout, R. van & A. Vermeer, Frequenties van woorden en het geometrisch gemiddelde in Gramma/TTT 1, 1992, 2, 125-132.

Verhoeven, L. & A. Vermeer, Modeling communicative second language competence in L. Verhoeven & J.H.A.L. de Jong (eds.), The construct of language proficiency, London, Benjamins, 1992, 163-173.

Verhoeven, L. & A. Vermeer, Woordenschat van leerlingen in het Basis- en MLK-onderwijs in Pedagogische Studi�n 69, 3, 1992, 218-234.

Vermeer, A., Exploring the second language learner lexicon in L. Verhoeven & J.H.A.L. de Jong (eds.), The construct of language proficiency, London, Benjamins, 1992, 147-162.

1991
Appel, R. & A. Vermeer, Uitbreiding woordenschat NT2 in de kleuterklassen in Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen 38 (1990), 3, 36-48

Sietaram, K. & A. Vermeer, Lezen en taalverwerving in intercultureel perspectief, in P. Mooren, A. Vermeer & H. Verschuren (red.), De verborgen plaats van kinderliteratuur op school, NBLC, Den Haag, 1991, 71-82.

Vermeer, A., Nederlands in Canada: taalbehoud bij kinderen van de 'Dutch Heritage School' in Ottawa, in R. van Hout & E. Huls (red.), Artikelen van de Eerste Sociolinguistische Conferentie, Delft, Eburon, 1991, 427-441.

1990
Vermeer, A., Relatieve zinnen bij jonge tweede-taalverwervers in Tijdschrift voor Taal- en Tekstwetenschap jg. 9, 3, 1990: 217-228.

1989
Hout, R. van & A. Vermeer, Spontane taaldata en het meten van lexicale rijkdom in tweede-taalverwerving in Toegepaste Taalwetenschap in artikelen 32, 1989, 108-122.

1988
Coenen, M. & A. Vermeer, Daar zijn geen woorden voor, ja dat is tralala. in: 7e Sociolingu�stendagen. VU Brussel. 26/27 mei 1988, 10.

Vermeer, A. Socio-cultural factors and second language acquisition of Turkish and Moroccan children. R. van Hout & U. Knops (eds.), Language Attitudes in the Dutch Language Area. Topics in sociolinguistics 5. Foris, Dordrecht, 1988: 143-157.

1987
Vermeer, A., Sociaal-culturele factoren en tweede-taalverwervingssukses bij kinderen. G. Extra, R. van Hout & T. Vallen, Etnische minderheden. Taalverwerving, taalonderwijs, taalbeleid. Foris, Dordrecht, 1987, 15-30.

Vermeer, A., Beheersing Nederlandse woordenschat bij allochtone kinderen. in Levende Talen 426, 1987, 687-690.

1986
Boeschoten, R., L. Verhoeven & A. Vermeer, De taal van Turkse en Marokkaanse kinderen. R. Appel (red.), Minderheden: taal en onderwijs. Coutinho, Muiderberg, 1986, 44-66.

terug naar Anne Vermeer

Vakpublicaties
1996
Appel, R. & A. Vermeer, Zoden aan de dijk. Effecten van een experimenteel onderwijsprogramma, Stimulans 14, 5 (1996), 6-8.

1995
Vermeer, A., De ontwikkeling van mondelinge vaardigheden, in R. Appel, F. Kuiken & A. Vermeer (red.), Nederlands als tweede taal in het basisonderwijs. Amsterdam: Meulenhoff, 1995: 23-38.

Vermeer, A., Taaldoelen, leerstof en toetsing, in R. Appel, F. Kuiken & A. Vermeer (red.), Nederlands als tweede taal in het basisonderwijs. Amsterdam: Meulenhoff, 1995: 131-142.

Vermeer, A., Leerproblemen of taalproblemen? Taalvaardigheid en Nederlands als tweede taal. in J. van Luit & A. Meijer (red.), Onderwijs aan kinderen met een leerachterstand, Baarn: Intro, 1995, 102-124.

1994
Schrooten, W. & A. Vermeer, Woorden in het basisonderwijs, in Didaktief 24, 8, 17-19.

Vermeer, A. Thuis een andere taal dan op school, in Vernieuwing, tijdschrift voor onderwijs en opvoeding, jg. 53 (1994), 4, p. 28.

Vermeer, A., bijdrage aan: T. Vrooland-L�b, Een prentenboek in je eigen taal 2. L�le, Nijmegen, 1994, 1-68, met bijlagen.

1993
Appel, R. & A. Vermeer, Woordenschat van allochtone leerlingen met sprongen vooruit, in Didaktief, jg. 23, 3, 1993, 5-7.

Biemond, H., F. Kuiken, I. van der Leer-Veth, F. Teunissen, A. Vermeer & R. Walst, Diagnostiek, in H. Biemond, M. Verhallen & R. Walst (red.), Leerkrachtvaardigheden Nederlands als tweede taal. 's-Hertogenbosch, KPC, 1993: 163-320.

Verhoeven, L. & A. Vermeer, Meten is weten, in Didaktief, jg. 23, 7, 1993, 18-19.

Vermeer, A., Woordenschatverwerving in het basisonderwijs, in Vonk, jg. 22, 5, 1993, 15-22.

1992
Appel, R. & A. Vermeer, Duizend woorden per jaar. Rapportage NT2-experiment in de onderbouw in: Stimulans, jg.10, 7, 1992, 11-13.

Appel, R. & A. Vermeer, Onderwijs in het Nederlands als tweede taal. Een extra inspanning is vereist!, in Jeugd in School en Wereld, jg.77, 1, 1992, 36-41.

Vermeer, A., Eigen en vreemde taal elders. Het gebruik van Nederlands en andere migrantentalen in Canada. in Samenwijs, jg.13, 1, 1992, 17-20.

1991
Appel, R. & A. Vermeer, Uitbreiding woordenschat NT2: Nederlands op bredere basis. in Samenwijs jg.11, 5, 1991, 196-199.

Vermeer, A., Eindelijk onderwijsleerpakket voor Moluks OETC, in Samenwijs jg. 11, nr.9, 1991, 362-364.

1990
Appel, R. & A. Vermeer, Woordenkennis sleutel voor schoolsucces: uitbreiding woordenschat in kleuterklassen. in Stimulans jg. 8, 1990, 7, 6-8.

Guchte, C. van de & A. Vermeer, Leren lezen in Nederland: de struikelblokken voor allochtone kinderen, in Leesgoed, 1990, 1, 7-10.

Vermeer, A. NT2: Nederlands op z'n smalst, in Samenwijs jg. 11, 1990, 1, 25-28.

Vermeer, A., Taalvaardigheid en taalbeheersing in een veeltalige samenleving in C. Dietvorst, C. van de Guchte, K. Sietaram, & A. Vermeer (red.), Handboek Intercultureel Onderwijs, Alphen a.d. Rijn, Samsom, 1990, Rubriek 2200, 1-31.

1989
Appel, R. & A. Vermeer, NT2-onderwijs en woordenschat. in Stimulans jg. 7, 1989, 5, 10-15.

Coenen, M. & A. Vermeer, Nederlandse woordenschat allochtone kinderen. Een boek voor leermiddelenontwikkelaars en leerkrachten in Samenwijs 9, 5, 1989, 181-182.

Vermeer, A., Elk jaar duizend woorden erbij: de woordenschat van Molukse kinderen in Timbang 5, 1989, 14-18.

Vermeer, A., De vitaliteit van het Moluks Maleis: over misverstanden en kletsverhalen in Timbang 5, 1989, 30-34.

Vermeer, A, Woordenschat en Nederlands als tweede taal: een experiment in Maggezien 14, 3, 1989, 16-21.

Vermeer, A., Taalverwerving in intercultureel perspectief in C. Dietvorst, C. van de Guchte, K. Sietaram, & A. Vermeer (red.), Handboek Intercultureel Onderwijs, Alphen a.d. Rijn, Samsom, 1989, Rubriek 2100, 1-23.

1988
Verhoeven, L. & A. Vermeer, Leerproblemen of schoolproblemen? in: Jeugd in School en Wereld 73, 1988, 3: 38-40.

Vermeer, A. Leren en leven in twee talen. Pleidooi voor een samenhangend (taal)onderwijs aan leerlingen uit etnische groepen in: Stimulans 6, 1988, 1, 16-21.

Vermeer, A., Een dikke onvoldoende voor het ITS. in: Samenwijs 8, 1988.

Vermeer, A., Bespreking van E�n school, twee talen van J. Teunissen, in Migrantenstudies 4, 1988, 4, 45-47.

1987
Guchte, C. van de & A. Vermeer, Allemaal Taal: bespreking. in Levende Talen 421, 1987, 362-363.

Verhoeven, L. & A. Vermeer, Diagnostische evaluatie van de Nederlandse taalvaardigheid bij allochtone kinderen. in Jeugd in School en Wereld 72, 4, 1987, 34-38.

Vermeer, A., Kijk op taal in de meertalige klas: bespreking. in Samenwijs 8, 1, 1987, 32-34.

1986
Vermeer, A., Onderzoek en onderwijs van Nederlands als tweede taal: het niet-akademische nut van twee proefschriften, in Spiegel 4, 1, 1986, 99-106.

Guchte, C. van de, L. Verhoeven, & A. Vermeer, Diagnostisering binnen het onderwijs Nederlands als tweede taal. in Didaktief 16, 5, 1986, 10-13.

Verhoeven, L. & A. Vermeer, Grip op taalvaardigheid. Diagnostisering binnen het onderwijs Nederlands als tweede taal. in Logopedie en Foniatrie 58, 12, 1986, 347-352.

Vermeer, A., Taal en Onderwijs: Inleiding. C. Dietvorst e.a. (red.), Handboek Intercultureel Onderwijs, 1986, rubriek 2010, 1-12.

Vermeer, A., Beleid: Inleiding. C. Dietvorst e.a.(red.), Handboek Intercultureel Onderwijs, 1986, rubriek 5010, 1-3.

terug naar Anne Vermeer

Leermiddelen

Verhoeven, L. & A. Vermeer, Leeswoordenschat. Leerlingvolgsysteem (Handleiding, Opgavenkaart, Registratieformulieren, Correctiemal). Cito, Arnhem, 1994.

Verhoeven, L. & A. Vermeer, Taaltoets Allochtone Kinderen Bovenbouw. Diagnostische toets voor de vaardigheid Nederlands bij allochtone en autochtone kinderen in de bovenbouw van het basisonderwijs. Tilburg, Zwijsen, 1993. (ISBN 90 276 0722 2) Handleiding (ISBN 90 276 0723 0), toetsbladen en scoreboek (ISBN 90 276 0724 9)

Lasomer, X. & A. Vermeer, Streeflijst woordenschat Moluks Maleis, Utrecht, Steunpunt Edukatie Molukkers, 1990, 1-136 (ISBN 90.733.88.01.3).

Lasomer, X. & A. Vermeer, Aktieve-woordenschattoets Moluks Maleis, Utrecht, Steunpunt Edukatie Molukkers, 1990, 1-135 (ISBN 90.73388.12.01).

Verhoeven, L., A. Vermeer & C. van de Guchte, Taaltoets Allochtone Kinderen. Diagnostische toets voor de mondelinge vaardigheid Nederlands bij allochtone kinderen van 5-9 jaar. Zwijsen, Tilburg, 1986, Handleiding, Lessuggesties, scoreboek, 6 toetsboekjes. (ISBN 90 276 0921 7).

terug naar Anne Vermeer