Communicatie & Informatiewetenschappen - Anne Vermeer
Publicaties (1996-2016)

Boeken Wetenschappelijke artikelen Vakpublicaties Leermiddelen
Publicaties 1986 - 1996

terug naar Anne Vermeer

Boeken

Bossers, B., F. Kuiken & A. Vermeer (red.) (2015, 2e herziene druk). Handboek Nederlands als tweede taal in het volwassenenonderwijs. Bussum: Coutinho. Zie www.coutinho.nl/HandboekNT2VE

Kuiken, F. & A. Vermeer (red.) (2013, 3e druk). Nederlands als tweede taal in het basisonderwijs. Utrecht: Thieme/Meulenhoff (ISBN 978 90 06 95523 1), Zie https://www.thiememeulenhoff NT2Bao

Bossers, B., F. Kuiken & A. Vermeer (red.) (2010). Handboek Nederlands als tweede taal in het volwassenenonderwijs. Bussum: Coutinho. (ISBN 9789046902035). Zie ook handboek-nt2

Appel, R. & A. Vermeer (1997). Woordenschat en taalonderwijs aan allochtone leerlingen, Tilburg: Tilburg University Press (Studies in Meertaligheid 9) (ISBN 90 361 9897 6) (uitverkocht)

Verhoeven, L. & A. Vermeer (1996). Taalvaardigheid in de bovenbouw, Nederlands van autochtone en allochtone leerlingen in het basis- en mlk-onderwijs, Tilburg: TUP (Studies in Meertaligheid 7), 1-226 (ISBN 90 361 9666 3). (uitverkocht)

Appel, R., F. Kuiken & A. Vermeer (red.) (1995). Nederlands als tweede taal in het basisonderwijs. Amsterdam: Meulenhoff (ISBN 90 280 1782 8).

Appel, R. & A. Vermeer (1994, 1996 2e druk). Tweede-taalverwerving en tweede-taalonderwijs. Bussum: Coutinho (p.1-274). (ISBN 90 6283 952 5). Zie Coutinho

Schrooten, W. & A. Vermeer (1994). Woorden in het basisonderwijs. 15.000 woorden aangeboden aan leerlingen. Tilburg: Tilburg University Press (Studies in meertaligheid 6) (p.1-362). (ISBN 90 361 9734 1). Dit boek is uitverkocht. Voor de tekst van de handleiding: klik hier; Op woordwerken zijn de woordenlijsten uit het boek te downloaden.

terug naar Anne Vermeer

Wetenschappelijke artikelen

2016
Vermeer, A. (2016). Acquisition order of connectives in stories of Dutch L1 and L2 children from 4 to 8. In Jacqueline Evers-Vermeul, Laurent Rasier and Elena Tribushinina (eds.), Usage-Based Approaches to Language Acquisition and Language Teaching. Studies on Language Acquisition, Mouton de Gruyter.

Bochove, A. van & A. Vermeer (2016). Schrijvers in spe? Stilistische kenmerken in verhalen van groep 5 tot en met 8. Tijdschrift voor Taalbeheersing 38, 3, 305-336.

Vermeer, A. (2016). Lexicale rijkdom, frequentielagen en tekstmoeilijkheid. Dutch Journal of Applied Linguistics 5, 1, 18-33.

Vermeer, A. & J. Ceglarek (2016). Development of qualifiers in children�s written stories. In: Eliane Segers & Paul van den Broek (eds.), Developmental perspectives in written language and literacy. Amsterdam: Benjamins.

2015
Tellings, A., Hulsbosch, M., Vermeer, A., & van den Bosch, A. (2015). BasiLex-corpus en BasiLex-lexicon: geannoteerde verzameling van teksten geschreven voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Op tst-centrale.org/nl/producten/BasiLex.

2014
Tellings, A., Hulsbosch, M., Vermeer, A., & van den Bosch, A. (2014). BasiLex, an 11.5 million words corpus of Dutch texts written for children. Computational Linguistics in the Netherlands Journal, 4, 191-208.

2012
Veldhuis, T.M., Dong Yan & Vermeer, A. (2012). Hu meertalig? De bruikbaarheid van een sneltoets tweetaligheid voor kinderen. Pedagogische Studi�n 89, 3, 144-158.

Augusteijn, H., Vermeer, A., & Amelsvoort, M. van (2012). Evaluatieve tweets van studenten en het effect van een interventie door docent-volgers. Dutch Journal of Applied Linguistics 1, 2, 236-251.

Vermeer, A. & Assem, G. van den (2012). Ontwikkeling van schrijfvaardigheid in groep 5 tot en met 8. In N. de Jong, K. Juffermans, M. Keijzer & L. Rasier (red.). Artikelen van de zevende An�la-conferentie (pp.86-95). Delft: Eburon.

2011
Verhoeven, L., van Leeuwe, J., & Vermeer, A. (2011). Vocabulary growth and reading development across the elementary school years. Scientific Studies of Reading, 15, 8-25.

2010
Vermeer, A. (2010). Verwervingsvolgorde van relationele coherentie bij NT1- en NT2-kinderen van 4 tot 8 jaar. Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen 84, 59-69.

2009
Goossens, N. & A. Vermeer (2009). Wat is een optimale tekstdekking? Woordkennis en tekstbegrip in groep 6. Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen, 82, 81-92.

Mos, M. & A. Vermeer (2009). Wat weten kinderen nou eigenlijk helemaal van derivationele morfologie? Over het meten van kennis en representatie van morfologisch complexe woorden. In A. Backus, M. Keijzer, I. Vedder & B. Weltens (red.). Artikelen van de zesde An�la-conferentie (pp. 253-263). Delft: Eburon.

Verhoeven, L. & A. Vermeer (2009). Cognitive predictors of children's first and second language proficiency. In: J. Guo, E. Lieven, N. Budwig, S. Ervin-Tripp, K. Nakamura & S. �z�aliskan (eds.). Crosslinguistic approaches to the psychology of language: Research in the tradition of Dan Isaac Slobin (pp. 481-492). New York: Psychology Press.

Verhoeven, L. & A. Vermeer (2009). De rol van sociale taalvaardigheid en persoonlijkheidskenmerken in de ontwikkeling van taalvaardigheid in het basisonderwijs. In A. Backus, M. Keijzer, I. Vedder & B. Weltens (red.). Artikelen van de zesde An�la-conferentie (pp. 379-388). Delft: Eburon.

2008
Milliano, I. de, A. Vermeer, G. Hootsen & R. van der Werf (2008). Affix-informatie, woordenboekgebruik en transfer bij tweede-taalverwervers in een adaptieve electronische leeromgeving, Pedagogische Studi�n 85, 1, 16-31.

Segers, E. & A. Vermeer (2008). Vocabulary learning by computer in Kindergarten: the possibilities of interactive vocabulary books. In O. Saracho & B. Spodek (Eds.), Contemporary Perspectives on Science and Technology in Early Childhood Education (pp. 149-166). Charlotte, NC: Information Age Publishing.

Werf, R. van der, G. Hootsen & A. Vermeer (2008). Automated user-centred task selection and input modification in language learning ITL Review of Applied Linguistics 155, 1-22.

Werf, R. van der & A. Vermeer (2008). Online kranten, een model van de (tweede-) taalleerder en het genereren van adaptief lesmateriaal. Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen 80, 49-61.

2007
Bulters, I. & A. Vermeer (2007). Leerkrachtvaardigheden en woordenschatonderwijs: het effect van training op leerkrachtgedrag en leerlingprestaties. Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen, 77, 9-19.

Hootsen, G., R. van der Werf & A. Vermeer (2007). E-learning op maat: automatische ge�ndividualiseerde materiaalselectie in het tweede-taalonderwijs. Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen, 78, 119-130.

Hout, R. van & A. Vermeer (2007). Rich and happy? Reliability and validity of lexical richness measures. In: H. Daller, J. Milton & J. Treffers-Daller (eds.), Modelling and assessing vocabulary knowledge (pp. 93-116). Cambridge: Cambridge University Press.

2006
Verhoeven, L. & A. Vermeer (2006). Literacy achievement of children with intellectual disabilities and differing linguistic backgrounds. Jl. of Intellectual Disability Research 50, 10, 725-738.

Verhoeven, L. & A. Vermeer (2006). Sociocultural variation in literacy achievement. British Jl of Educational Studies 54, 2, 189-211.

Verhoeven, L. & A. Vermeer (2006). Verantwoording Taaltoets Alle Kinderen (TAK). Arnhem: Cito (pp. 1-64). Te raadplegen op Toetswijzer.nl

Verhoeven, L. & A. Vermeer (2006). Sociale, cognitieve en talige factoren en de predictie van schoolsucces van Turkse kleuters. In T. Koole, J. Nortier & B. Tahitu (red.), Artikelen van de Vijfde Sociolingu�stische Conferentie (pp. 526-533). Delft: Eburon.

Vermeer, A.. Convergente en divergente validiteit van deeltaalvaardigheden in directe en indirecte toetsprocedures. te verschijnen in Gramma/TTT

Vermeer, A. (2006). Impliciet of expliciet woordenschatonderwijs bij eerste- en tweede-taalverwervers: hoe NT2 de weg moet blijven wijzen in taalonderwijsland. In J. Coenen & M. Hoefnagel (red.). NT2 revisited. 25 jaar Nederlands als tweede taal: de stand van zaken. Amsterdam: Werkverband Amsterdamse Psycholinguisten (cdrom) (PDF).

2005
Haest, I. & A. Vermeer (2005). Brede en diepe woordkennis, vaktaal en tekstbegrip. Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen 74, 45-58. (PDF)

Van de Rhoer, F. & A. Vermeer (2005). Hi�rarchische relaties en woordenschatonderwijs. Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen 73, 99-110. (PDF)

Verhoeven, L. & A. Vermeer (2005). Het ongelijk van Netelenbos? Toetsing van kleuters en hun prestaties op de Cito Eindtoets Basisonderwijs. Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen 74, 123-133.

2004
Guchte, C. van de & A. Vermeer (2004). Woorden vangen: woordenschatonderwijs met de computer. In: R. Aarts, P. Broeder & A. Maljers (red.), Jong geleerd is oud gedaan. Talen leren in het basisonderwijs (p. 165-174). Europees Platform, Den Haag. (PDF)

Vermeer, A. (2004). The relation between lexical richness and vocabulary size in Dutch L1 and L2 children. In: P. Bogaards & B. Laufer (eds.) Vocabulary in a Second Language: Selection, Acquisition and Testing (pp. 173-189) . Amsterdam: John Benjamins.

Vermeer, A. (2004). Exploring the lexicon: Quantitative and qualitative aspects of children's L1/L2 word knowledge. In: S. Shokov (ed.), Advances in Psychology Research, Vol. 32, p.41-68. Nova Science Publishers, Hauppauge, NY.

2003
Guchte, C. van de & A. Vermeer (2003). Een passende woordkeus: het kiezen van woorden voor woordenschatlessen. Toegepaste TaalWetenschap in Artikelen 69, 9-23. (PDF)

Verhoeven, L. & A. Vermeer (2003). Zin en onzin van toetsen bij de aanvang van het basisonderwijs: Predictieve validiteit van woordenschat- en intelligentiepeiling bij autochtone en allochtone kleuters. In: T. Koole, J. Nortier en B. Tahitu (red.), Artikelen van de 4e Sociolingu�stische conferentie (pp. 532-541). Delft: Eburon.

Vermeer, A. (2003). Structurele problemen bij taalverwerving? Taalvaardigheid van autochtone en allochtone leerlingen in het speciaal en regulier basisonderwijs. In: T. Koole, J. Nortier en B. Tahitu (red.), Artikelen van de 4e Sociolingu�stische conferentie (pp. 541-551). Delft: Eburon.

Vermeer, A. (2003). NT2-onderwijs en onderwijs Nederlands als moedertaal. In R. Appel (red.), De verwerving van het Nederlands als tweede taal. (p. 80-100). Alphen aan de Rijn: Samsom. (Leids Onderwijskundig Lexicon, editie 111)

2002
Verhoeven, L. & A. Vermeer (2002). Communicative competence and personality dimensions in first and second language learners . Applied Psycholinguistics 23, 3, 361-374.

Vermeer, A. (2002). Onderwijsvrijheid en (fa)taalonderwijs aan allochtone kinderen. In: G. Extra & A. de Ruijter (red.), De multiculturele samenleving als uitdaging (pp. 137-147). Amsterdam: Aksant.

Vermeer, A. (2002). Leerkrachten vinden meisjes taalvaardiger. (Voor)oordelen over de taalvaardigheid Nederlands van autochtone en allochtone jongens en meisjes in het Speciaal Basisonderwijs. Toegepaste TaalWetenschap in Artikelen 68, 85-94.

2001
Segers, E., L. Verhoeven, I. Boot, I. Berkers & A. Vermeer (2001). Effectiviteit van een softwareprogramma ter bevordering van de woordenschat van allochtone kleuters. Pedagogische Studi�n 78, 5: 287-297.

Strating, H. & A. Vermeer (2001). De digitale klas: over (in-)effici�ntie van het inzetten van multimediale software in het tweede-taalonderwijs. Spiegel 17/18, 3/4: 151-162.

Vermeer, A. (2001). Breadth and depth of vocabulary in relation to acquisition and frequency of input. Applied Psycholinguistics 22, 2, 217-234.

2000
Appel, R. & A. Vermeer (2000). Tweede-taalverwerving en simultane taalverwerving. in S. Gillis & A. Schaerlaekens (red.), Kindertaalverwerving. Een handboek voor het Nederlands (pp.347-393). Groningen: Martinus Nijhoff.

Vermeer, A. (2000). Lexicale rijkdom, tekstmoeilijkheid en woordenschatgrootte. Beschrijving van de MLR, een woordenschat-analyseprogramma. Toegepaste TaalWetenschap in Artikelen 64 , 95-105.

Vermeer, A. (2000). Coming to grips with lexical richness in spontaneous speech data. Language Testing 17, 1, 65-83.

Verhoeven, L. & A. Vermeer (2000). Variatie in geletterdheid in het Nederlands als tweede taal. Pedagogische Studi�n 77, 5/6: 378-393.

1999
Vallen, T. & A. Vermeer (1999). Onderwijs en meertaligheid. In G. Hansen & G. Kischel (eds.), Niederl�ndischer Lesekurs. Lernen f�r Europa. Hagen/G�tersloh: FernUniversit�t / Bertelsmann Electronic Printing Services (CDRom).

Verhoeven, L. & A. Vermeer (1999). Cognitive factors in early first and second language proficiency. In: C. Perdue & R. Rast (eds.), Actes du 8e colloque EUROSLA Paris/Proceedings of 8th EUROSLA conference Paris , Volume 1: La personne bilingue/The Bilingual Person (pp. 97-110). Paris: British Institute in Paris/Universit� Paris.

Vermeer, A. (1999). Pygmalion in de klas? Onderzoek naar de bevooroordeeldheid van leraren bij de inschatting van de taalvaardigheid van hun autochtone en allochtone leerlingen. In E. Huls & B. Weltens (red.), Artikelen van de derde Sociolinguistische conferentie (pp. 487-495). Delft: Eburon.

Verhoeven, L. & A. Vermeer (1999). Socioculturele en cognitieve factoren in vroege eerste- en tweede-taalverwerving. In E. Huls & B. Weltens (red.), Artikelen van de derde Sociolinguistische conferentie (pp.475-486). Delft: Eburon.

Verhoeven, L. & A. Vermeer (1999). Taalvaardigheid van moeilijk lerende autochtone en allochtone kinderen. Tijdschrift voor Orthopedagogiek 38, 5, 217-233.

1998
Appel, R. & A. Vermeer (1998). Speeding up second language vocabulary acquisition of minority children. Language and Education 12, 3, 159-173.

Extra, G., T. Vallen & A. Vermeer (1998). Meertaligheid in het onderwijs en de samenleving, in R. Penninx, H. M�nstermann & H. Entzinger (red.), Etnische minderheden en de multiculturele samenleving (pp.612-655). Groningen: Wolters-Noordhoff.

Vermeer, A. (1998). Toegepast? TTWiA 58, 181-183.

Vermeer, A. (1998). Tekstdekking in groep 5. Woordkennis als oorzaak van het Matthe�seffect in het basisonderwijs. TTWiA 60, 9-18.

1997
Appel, R. & A. Vermeer (1997). Mnemosyne en de woorden. Of: onthouden leerlingen de woorden die ze krijgen aangeboden? Spiegel 15, 3, 42-59.

Vermeer, A. (1997). Breedte en diepte van woordenschat in relatie tot toenemende taalverwerving en frequentie van aanbod Gramma/TTT 6, 3, 169-187.

Vermeer, A. (1997). Dutch in Canada. Language maintenance and the Dutch Heritage Language School in Ottawa. In J. Folmer & S. Kroon (eds.), Dutch Overseas (pp. 139-152). Tilburg: TUP.

1996
Appel, R. & A. Vermeer (1996). Van oude methodes en verschillen die nog niet voorbij zijn: over NT1 en NT2 in het basisonderwijs, in S. Kroon & T. Vallen (eds.), Het verschil voorbij. Onderwijs Nederlands als eerste en tweede taal in Nederland en Vlaanderen (79-92). 's-Gravenhage, Sdu/Taalunie (Voorzetten 51).

Appel, R. & A. Vermeer (1996). Uitbreiding van de Nederlandse woordenschat van allochtone kinderen in het basisonderwijs. Ped. Studi�n 73, 2, 82-92.

terug naar Anne Vermeer

Vakpublicaties

2015
Bossers, B., Kuiken, F. & Vermeer, A. (2015). Maatschappelijke, politieke en culturele aspecten. In: B. Bossers, F. Kuiken & A. Vermeer (red.). Handboek Nederlands als Tweede Taal in het volwassenenonderwijs. (pp. 384-396). Coutinho, Bussum.

Vermeer, A. (2015). De context van tweedetaalverwerving en tweedetaalleren. In: B. Bossers, F. Kuiken & A. Vermeer (red.). Handboek Nederlands als Tweede Taal in het volwassenenonderwijs. (pp. 16-47). Coutinho, Bussum.

2014
Boxtel, M. van, Vermeer, A., Meinen, A. & Vermeer, M. (2014). Het gaat om uitdagend onderwijs: De Universitaire Lerarenopleiding Tilburg binnen de academische opleidingsschool. Script Tilburg: OMO. Op www.script-onderzoek.nl

2013
Kuiken, F. & A. Vermeer (red.) (2013). Nederlands als tweede taal in het basisonderwijs. Amersfoort: ThiemeMeulenhoff (ISBN 978 89 96 95523 1).

Vermeer, A. (2013). Ontwikkeling van mondelinge vaardigheden. In: F. Kuiken & A. Vermeer (red.), Nederlands als tweede taal in het basisonderwijs. (pp. 29-59). Amersfoort: ThiemeMeulenhoff.

Vermeer, A. (2013). Taaldoelen, leerstof en toetsing. In: F. Kuiken & A. Vermeer (red.), Nederlands als tweede taal in het basisonderwijs (pp. 172-191). Amersfoort: ThiemeMeulenhoff.

Vermeer, A. (2013). NT1, NT2 en effectief onderwijzen. In: F. Kuiken & A. Vermeer (red.), Nederlands als tweede taal in het basisonderwijs (pp. 192-219). Amersfoort: ThiemeMeulenhoff.

2012
Blumenthal, M. & Vermeer, A. (2012). You've got TAK-mail. Van Horen Zeggen 53, 1, 10-18. pdf op VHZ

2010
Vermeer, A. (2010). De context van tweedetaalverwerving en tweedetaalleren. In: B. Bossers, F. Kuiken & A. Vermeer (red.). Handboek Nederlands als Tweede Taal in het volwassenenonderwijs. (pp. 16-47). Coutinho, Bussum.

Bossers, B., Kuiken, F. & Vermeer, A. (2010). Maatschappelijke, politieke en culturele aspecten. In: B. Bossers, F. Kuiken & A. Vermeer (red.). Handboek Nederlands als Tweede Taal in het volwassenenonderwijs. (pp. 384-396). Coutinho, Bussum.

2007
Vermeer, A. (2007). Expliciet onderwijzen: dat is pas lang leve leren. Van Horen Zeggen, 48, 4, 10-18. pdf op VHZ

2005
Appel, R. & A. Vermeer (2005). Taalaanbod en interactie. In: F. Kuiken & A. Vermeer (red.), Nederlands als tweede taal in het basisonderwijs (pp. 55-85). Utrecht: Thieme/Meulenhoff.

Van de Rhoer, F. & A. Vermeer (2005). Woorden leren met succes. Werken aan relaties tussen woorden in het SBO. Jeugd in School en Wereld 89, 6: 29-31.

Vermeer, A. (2005). De ontwikkeling van mondelinge vaardigheden. In: F. Kuiken & A. Vermeer (red.), Nederlands als tweede taal in het basisonderwijs. (pp. 25-55). Utrecht: Thieme/Meulenhoff.

Vermeer, A. (2005). Taaldoelen, leerstof en toetsing. In: F. Kuiken & A. Vermeer (red.), Nederlands als tweede taal in het basisonderwijs (pp. 175-197). Utrecht: Thieme/Meulenhoff.

Vermeer, A. (2005). NT1, NT2 en effectief onderwijzen. In: F. Kuiken & A. Vermeer (red.), Nederlands als tweede taal in het basisonderwijs (pp. 197-221). Utrecht: Thieme/Meulenhoff.

2004
Vermeer, A. & H. Cohen de Lara (2004). Taaltoetsing getoetst. De toets, de boodschap en het (de)motiveren van leerkrachten. In: R. Aarts, P. Broeder & A. Maljers (red.), Jong geleerd is oud gedaan. Talen leren in het basisonderwijs (pp. 71-78). Europees Platform, Den Haag.

2003
Guchte, C. van de & A. Vermeer (2003). Woorden vangen: woordenschatonderwijs met de computer. In: F. Mommers (red.), Computers in het onderwijs: wat werkt? Symposium Romboutstichting.

2002
Vermeer, A. (2002). Wat zijn de gevolgen van taalachterstand en wat zou daaraan moeten gebeuren? In: C. Tazelaar (red.), Multicultureel Nederland in 70 vragen. (pp. 63-65). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Vermeer, A. (2002). Voorschoolse educatie: de nieuwe mode in het bestrijden van onderwijsachterstanden. Vernieuwing. Tijdschrift voor onderwijs en opvoeding, 61, 10: 22-24.

2001
Vermeer, A. (2001). Weg met de onderwijsvrijheid. Didaktief & School 31, 4 (april): 16-19.

1998
Vermeer, A. (1998). Naar taalverwervingsgericht woordenschatonderwijs. School & Begeleiding 15, 2, 5-8.

1997
Vermeer, A. (1997). Bijdrage aan: Commissie Indicatiestelling Onderwijsachterstanden, Zo onvoorspelbaar als het leven zelf, Den Haag: OC&W, Sdu (ISBN 90 346 3386 1).

1996
Appel, R. & A. Vermeer (1996). Zoden aan de dijk. Effecten van een experimenteel onderwijsprogramma, Stimulans 14, 5, 6-8.

terug naar Anne Vermeer

Leermiddelen

C. van de Guchte & A. Vermeer (2006-2008). Woordenschat. Computerprogramma's woordenschat voor groep 4-8 bij Zin in Taal en Ondersteboven Van Lezen. Tilburg: Zwijsen.
Demo op online rondleiding taal/lezen

Boot, I., C. van de Guchte, W. van der Linden & A. Vermeer (2003). Woorden vangen. Woordenschat voor kleuters (Knieboeken, voorleesboeken, dwergprentenboeken, handleiding, audio-cd's, cdroms). Tilburg: Zwijsen.

Verhoeven, L. & A. Vermeer (2001). Taaltoets Alle Kinderen. Diagnostische toets voor de mondelinge vaardigheid Nederlands bij kinderen van groep 1 tot en met 4 (Handleiding, toetsboeken, scoreboeken, CDRom). Arnhem: Cito. Zie voor wetenschappelijke verantwoording: Verhoeven, L. & A. Vermeer (2006). Verantwoording Taaltoets Alle Kinderen (TAK). Arnhem: Cito (pp. 1-64).

Guchte, C. van de & A. Vermeer, Controletaken woordenschat In B. Kouwenberg, C. van de Guchte & J. van de Gein, Zin in Taal A,B,C,D,E, Tilburg: Zwijsen, 1997-2001: 16-25.

terug naar Anne Vermeer