Communicatie & Informatiewetenschappen (v/h Letteren)

Anne Vermeer


Dit is de vintage (bouwjaar 1995) webpagina van Anne Vermeer, die in 2016 met pensioen ging. De pagina's geven links naar data en instrumenten van afgeronde projecten, online programma's (MLR, Woordenlijst Schrooten & Vermeer) en naar een aantal vaak gezochte artikelen over woordenschat. Artikelen zijn verder ook via ResearchGate of Kudos te vinden.

Onderzoek (Lexicon en morfologie, Woordverwerving, Taaltoetsing, ICT&NT2)
Woordwerken (o.a. Schrooten & Vermeer 1994, tekstmoeilijkheidsgraadmeter, en Maat voor Lexicale Rijkdom MLR)
Publicaties vanaf 1996 (boeken, artikelen, vakpublicaties, leermiddelen) en publicaties 1986 - 1996

Dr. A.R. Vermeer013-5334133 email: anne.r.vermeer@gmail.com
tot 2016 UHD Communicatie- en Informatiewetenschappen (2007-2012 Opleidingsdirecteur), Faculteit Geesteswetenschappen,
2010-2016 Opleidingsdirecteur Universitaire Lerarenopleiding Tilburg (ULT).

Studeerde na de Pedagogische Academie in Dordrecht en Amsterdam (1974) Nederlands aan de VU (kandidaats 1977) en Algemene Taalwetenschap (doctoraal, 1980, cum laude) aan de UvA. Werkte in 1980/81 aan de UvA, en als OETC-co�rdinator in het Amsterdamse basisonderwijs, en sinds 1981 als universitair (hoofd)docent bij de Faculteit Geesteswetenschappen (departement: Communicatie- en Informatiewetenschappen, voorheen Communicatie & Cultuur, nog langer voorheen Letteren) aan de Universiteit van Tilburg. De focus van zijn onderzoek lag op de ontwikkeling in de breedte ('breadth') en diepte ('depth') van woordenschat van kinderen, ook in relatie met al dan niet regelgestuurd leren ('rule-governed and/or associated pairs') van morfologische en syntactische constructies, en met tekstuele vaardigheden met betrekking tot cohesie en coherentie. Daarnaast is hij mede-ontwikkelaar van ict-leermiddelen als Woorden vangen (2003), Woordenschat bij ... (Zin in Taal, Taal in Beeld, ...) (2006) en de voorversies van de Slimme Nieuwslezer (2009).

Promoveerde in 1986 op Tempo en struktuur van tweede-taalverwerving bij Turkse en Marokkaanse kinderen. Ontwikkelde, samen met Ludo Verhoeven (RU Nijmegen), de TAK, diagnostische toetsen Nederlands voor allochtone en autochtone kinderen in de onderbouw (2001, eerste uitgave 1986) en bovenbouw (1993) van het basisonderwijs, en schreef met hem ook Diagnose van kindertaal (1989) en Taalvaardigheid in de Bovenbouw (1996). Was co-redacteur van het Handboek Intercultureel Onderwijs (1986-1990). Ontwikkelde met Xaf Lasomer (Steunpunt Edukatie Molukkers) de Woordenschattoets Moluks Maleis en de Streefwoordenlijst Moluks Maleis (1990). Schreef met Walter Schrooten (KULeuven) een boek over de frequentie en diversiteit van het woordaanbod in boeken en interactie op school, Woorden in het basisonderwijs: 15.000 woorden aangeboden aan leerlingen (1994). Verbleef in 1991 met het hele gezin in Ottawa, Canada (Carleton University), en deed daar onderzoek naar immersie- en ESL-onderwijs en de taalvaardigheid Nederlands van tweede-generatie immigrantenkinderen. Voerde met Ren� Appel (UvA) een langlopend onderzoek uit naar de optimalisering van de woordenschatverwerving van allochtone kinderen op de basisschool (Woordenschat en taalonderwijs aan allochtone kinderen, 1997). Schreef met hem ook een tweetal handboeken over tweedetaalverwerving: Tweede-taalverwerving en tweede-taalonderwijs (Coutinho 1994; 1996) en Nederlands als tweede taal in het basisonderwijs (Meulenhoff 1995), waarvan in 2005 een geheel herziene versie verscheen (Kuiken & Vermeer, red. 2005, 3e herziene druk 2013). Voerde met Bart Bossers (VU) en Folkert Kuiken (UvA) de redactie van het Handboek NT2 in het volwassenenonderwijs (Coutinho 2010, 2e herziene druk 2015).

Houdt van onderwijs, doet graag onderzoek, werkte 32 uur en had dus de ideale baan. Speelt cello in kleine bezettingen, en heeft daar nu dus alle tijd voor.

anne.r.vermeer@gmail.com